Η εταιρεία

Η εταιρεία Αντώνης Τσακίρογλου & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας ορθοπεδικών ειδών και παροχής ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο Νομό Δράμας. Δραστηριοποιείται τόσο στα καταστήματα της, όσο και εκτός αυτών, δηλαδή σε Νοσοκομεία, θεραπευτήρια, Ιδιωτικές κλινικές και Ιατρεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και σε κατ’οίκον νοσηλείες.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 με έδρα τη Δράμα. Παρέχει στο χώρο της υγείας υψηλής ποιότητας ορθοπεδικά βοηθήματα, ορθοπεδικές κατασκευές και τεχνητά μέλη αποκατάστασης καθώς επίσης και ειδικές αναπνευστικές συσκευές.

Αντιπροσωπεύει μεγάλες επώνυμες εταιρείες του χώρου όπως: Meyra Ortopedia, ottobock, Gima, Hartmann κ.α.
Από το 1998 συνεργάζεται αποκλειστικά με τη Siemens στα ακουστικά βαρηκοΐας με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού. Πέραν τούτου, έχει τη δυνατότητα να καλύπτει με βαρύ εξοπλισμό δημόσια Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία με αναλώσιμα είδη κάθε κατηγορίας.